תאונות אישיות

תאונות עלולות לקרות לכל אחד, ולצערנו הן אכן קורות, בכל זמן ובכל מקום: בבית בעבודה, בחופשה, על הכביש, בפעילות ספורטיבית או בשעות הפנאי.

פוליסת תאונות אישיות הנה כיסוי ביטוחי, שמטרתו מתן מענה כאשר אדם נפגע במסגרת תאונה אישית בעקבותיה נגרם נזק מיידי ו/או נכות צמיתה.

הפיצוי הניתן ע"י חברות הביטוח במקרה של תאונה אישית הינו חד פעמי, ונגזר מחומרת הפגיעה בעקבות התאונה.

תביעה לקבלת פיצוי בגין תאונה אישית צריכה להיות מוגשת בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח ולא יאוחר מתקופת ההתיישנות הקבועה בפוליסה (3 שנים).

הפיצוי השכיח בפוליסת תאונות אישיות הינו פיצוי בגין שבר ו/או פיצוי בגין נכות צמיתה, שמתהווה על פי רוב כשנה לאחר מועד קרות מקרה הביטוח.

תאונה – מהי?

תאונה כהגדרתה בתנאי הפוליסה הנה חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית לקרות מקרה הביטוח.

למען הסר ספק, אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות לא יחשבו כ"תאונה".

הגשת תביעה:

בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת כספים והכרה במצב הרפואי, המבוטח נדרש למלא טופסי תביעה, להמציא מסמכים רפואיים תומכים, לצרף מסמכים נלווים ולעקוב אחר ההתנהלות הבירוקרטית מול חברת הביטוח.

באחריות המבוטח להוכיח מעבר לכל ספק כי אירע אירוע תאונתי עפ"י תנאי הפוליסה, הן בטפסי התביעה והן במסמכים נלווים (פנייה למיון, וכו').

מה עושים במקרה של קבלת דחייה מהביטוח?

מבוטחים רבים משלמים במשך שנים כסף רב לחברות הביטוח, ולרוב כלל אינם מודעים לכיסויים הביטוחיים שברשותם.

הכרת תנאי הפוליסה והכיסויים הנלווים כמו גם הבנת מצבכם הרפואי לאשורו יסייעו לכם לקבל הכרה במצבכם הרפואי וממילא לקבל כסף מחברת הביטוח.

אנחנו כאן בכדי לעזור לכם להבטיח שתביעתכם לא תידחה מתוך חוסר ידע, ביורוקרטיה קשה ומתישה או סיבות אחרות שאינן מוצדקות.

אנשי המקצוע שלנו יבחנו את הכיסויים הביטוחיים שברשותכם,

יסייעו בהבניית התיק הרפואי, ויטפלו בהגשת התביעה לחברת הביטוח תוך ליווי צמוד והדרכה כנדרש.