אובדן כושר עבודה

מידע כללי

תאונה או מחלה, הגוררת אחריה פגיעה ממשית של המבוטח להשתכר, עד לכדי אובדן כושר עבודה מוחלט, הינה בשורת איוב עבור כל אדם יצרני ופעיל.

פוליסות הביטוח מגדירות אובדן כושר עבודה מלא, כמצב בו כתוצאה ישירה מהפגיעה במבוטח, כושר עבודתו נפגע ברמה של 75% ומעלה (במרבית הפוליסות קיים כיסוי גם עבור אובדן כושר עבודה חלקי).

כיסוי אובדן כושר עבודה מהווה חלף הכנסה, ומשלם קצבה חודשית למבוטח שכושר השתכרותו נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו כשיר לעבוד, לתקופה העולה על 90 ימים רצופים.

גובה הפיצוי נקבע על פי אחוזי אי הכושר שנקבעו ושכרו של המבוטח. על פי רוב במקרה של אובדן כושר עבודה מלא, המבוטח זכאי לפיצוי חודשי המהווה 75% משכרו המבוטח, דבר המאפשר שמירה על רמת החיים המוכרת לו.

הגשת תביעה – מורה נבוכים:

בעת הגשת תביעה לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, המבוטח נדרש למלא טופסי תביעה, להמציא מסמכים רפואיים תומכים, אישור רופא תעסוקתי ו/או רופא מומחה, אישורי מחלה תואמים, לצרף מסמכים נלווים ולעקוב אחר ההתנהלות הבירוקרטית מול חברת הביטוח.

חברת הביטוח בהסתמך על המסמכים שהוגשו לה ועל סמך חו"ד רפואית פנימית שלה קובעת האם המבוטח זכאי או לא לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, ואם כן באיזה היקף ולאיזו תקופה. על פי רוב הזכאות נקבעת לתקופה זמנית, ונדרש המשך טיפול בהארכת הזכאות עד לגיל הפרישה הקבוע בפוליסה.

מה עושים במקרה של קבלת דחייה מחברת הביטוח?

מטבע הדברים, חברות הביטוח, ככל גוף מסחרי אחר, אינן ששות להוציא כסף מכיסן, ובמקרים רבים יעשו כל שביכולתן על מנת להימנע מלמלא את חלקן בהסכם הביטוח, וזאת לעיתים אף בשעה שהוכח כי בהתאם לתנאי הפוליסה, המבוטח אכן זכאי לכך. מקרים אלו, לבד מעוגמת הנפש אשר נגרמת למבוטח, עלולים לפגוע באופן משמעותי באיכות חייו של המבוטח ושל בני משפחתו.

היכרות והבנה מעמיקה עם תנאי הפוליסה, הבנייה נכונה של התיק הרפואי והגשה מקצועית עשויים להגדיל באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה בתביעה.

המעבר עבור אדם שנמצא חלק ממעגל העבודה, פעיל ויצרני למצב של תלות בזולת, והסתמכות על חסדן של חברות הביטוח לקבלת קצבה היא קשה מנשוא.

היעדר השתכרות וחוסר יכולת להיות חלק ממעגל העבודה מהווה מעמסה פיזית וכלכלית כאחד, על המבוטח וכל התא המשפחתי.

אנחנו כאן בכדי לעזור לכם להבטיח שתביעתכם לא תידחה מתוך חוסר ידע, ביורוקרטיה קשה ומתישה או סיבות אחרות שאינן מוצדקות.

אנשי המקצוע שלנו יבחנו את הכיסויים הביטוחיים שברשותכם,

יסייעו בהבניית התיק הרפואי, ויטפלו בהגשת התביעה לחברת הביטוח תוך ליווי צמוד והדרכה כנדרש.